Pages

08 September 2011

Filming abroad


S kamarátkou a režisérkou Dianou Fabiánovou a jej štábom momentláne pracujeme na dvoch dokumentárnych filmoch. Časť výroby prebieha v zahraničí a tak mi napadlo, že sa s vami podelím o vzácne kontakty.

I am currently working on two documentary films with my good friend and director Diana Fabianova and her crew. Part of the production is happening abroad so I was thinking to share the valuable contacts with you.

Londýn:
Panalux - osvetľovacia technika
Stanka Švecová (stanka.svecova@gmail.com) - skvelý kontakt pri hľadaní lokácií a zabezpečení produkčných asistentov, vodičov, atď.

India:
Nina Subramani (ninasubramani@gmail.com) - komplet zabezpečenie produkcie dokumentárnych filmov na indickej strane (štáb, technika, ubytovanie, atď.).

London: 
Panalux - lighting equipment
Stanka Svecova (stanka.svecova@gmail.com) - a great contact when searching for locations, production assistants, drivers, etc. 

Indina:
Nina Subramani (ninasubramani@gmail.com) - provides full documentary film production assistance on Indian side (crew, equipment, accommodation, etc.) 

No comments:

Post a Comment